CONDICIONS LEGALS

 

L'EMPRESA

PALACIOS BCN COLOR, S.L.U. SOCIEDAD UNIPERSONAL, és una empresa dedicada a la venda i distribució de pintures, vernissos, maquinària i annexos per a la decoració, ebenisteria, rehabilitació i indústria, que orienta els seus productes i serveis a decoradors, arquitectes, professionals rehabilitadors d'exteriors i interiors, aplicadors industrials, sectors de manteniment, particulars, etc. adaptant-nos a les necessitats específiques de cada usuari. I que està domiciliada al Passatge Moixò, 9 de Badalona, província Barcelona, amb CIF B61358370 i número d'inscripció al Registre Mercantil: Tom 29775, Foli 67, Full B160241.

L'adreça de correu electrònic perquè l'usuari o usuària puguin fer les consultes a Palacios Bcn Color és la següent info@pinturaspalacios.com. Si l'usuari o usuària ho desitgen també poden trucar al telèfon de l'atenció de consultes de Pintures Bcn Color +34 93 399 08 00.

ACCEPTACIÓ PER L'USUARI

Aquest document (d'ara endavant denominat com a Avís Legal) té per objecte regular l'ús del Web Site (d'ara endavant denominat com a Web) que Palacios Bcn Color, posa a disposició de les persones interessades a la URL: http://www.pinturaspalacios.com.

Si un tercer utilitzés el Web se li atribuiria la condició d'Usuari i, suposaria l'acceptació plena de l'Usuari de totes i cadascuna de les Condicions que s'incorporen al present Avís Legal.

ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L'Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i els seus serveis de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal. De la mateixa manera l'usuari s'obliga a no utilitzar el Web o els serveis que s'hi prestin amb finalitats il·lícites o lesives als interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis o impedir un gaudi normal del Web per part d'altres Usuaris.

L'usuari es compromet també a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Palacios Bcn Color presta els seus serveis, així com realitzar activitats que danyin, interrompin o generin errors al sistema.

COOKIES

La navegació per aquesta pàgina web no implica l'ús de cookies.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts recollits al Web són titularitat exclusiva de Palacios Bcn Color i queden protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual requerint-se el consentiment exprés del propietari per a la seva reproducció i/o distribució.

L'usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius d'imatge, fotografies, programari i, en general, qualsevol tipus de material accessible a través del web o dels serveis que es facin.

Palacios Bcn Color es reserva el dret a realitzar en qualsevol moment modificacions a la informació continguda al Web oa la configuració i presentació d'aquesta.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada a la indústria, tals com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això per evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Denominació Social: PALACIOS BCN COLOR, S.L.U.

Domicili Social: PTGE. MOIXÓ, 9 – 08918 BADALONA (BARCELONA)

NIF: B-61358370

Registre Mercantil: Tomo 29.775, Folio 67, Hoja B-160241

Telèfon: 93.399.08.00

e-Mail: info@pinturaspalacios.com

Nom de domini: www.pinturaspalacios.com    

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d'11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , PALACIOS BCN COLOR, SLU, en compliment del que disposa l'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o facilitin les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., per realitzar les finalitats següents:

1.    Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per, PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., així com per part dels col·laboradors o partners amb què aquest hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part de PALACIOS BCN COLOR, S.L.U.,i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de PALACIOS BCN COLOR, S.L.U.

2.    Realitzar estudis estadístics.

3.    Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari a PALACIOS BCN COLOR, S.L.U.ramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del usuario en PALACIOS BCN COLOR, S.L.U.

4.    Enviament de la newsletter a aquells usuaris que se subscriguin

PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars

Totes les dades sol·licitades a través de PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, PALACIOS BCN COLOR, S.L.U.,no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitatss.

PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans

  1. E-Mail: info@pinturaspalacios.com  
  2. Correu postal: PTGE. MOIXÓ, 9 – 08918 BADALONA (BARCELONA)
  3. De la mateixa manera, l'usuari es podrà donar de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@pinturaspalacios.com  

De la mateixa manera, PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOC

Si vols participar al nostre bloc, hauràs d'acceptar aquestes regles:

 

1.- Responsabilitat de l'usuari. En participar al bloc de la web ets l'únic responsable dels missatges que difonguis a través d'aquells, garantint a PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que li pogués plantejar-se per aquests conceptes. 

En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l'usuari garanteix que n'és el propietari o compta amb l'autorització del propietari per difondre'l al bloc, eximint PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

 

2. Aquells missatges que no s'ajustin a la temàtica del bloc es podran eliminar. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d'ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s'ajusti al desenvolupament normal dels temes del bloc.

 

3. L'usuari haurà de respectar la resta d'usuaris. L'usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i les opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic del bloc.

 

4. PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats al bloc de la web d'acord amb els termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l'usuari cap mena de compensació.

 

5. PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., no és responsable del publicat al bloc de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada en aquests. Correspon a l'usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el contingut.

 

6. PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de bloc de la web, podent modificar-lo, suspendre'l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

 

7. En cas que un usuari pugui veure's afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús del bloc de la web per part d'altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., a través del correu electrònic, a través del correo electrónico info@pinturaspalacios.com, indicant a la referència de l'assumpte “moderació del bloc”, perquè PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., pugui moderar o eliminar-los.

8. L'usuari mantindrà indemne a PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels missatges que l'usuari hagi difós al bloc o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l'usuari del bloc del web.

SEGURETAT

PALACIOS BCN COLOR, S.L.U., utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada a la indústria, tals com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això per evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.


Últimes notícies al nostre blog

Pintura per a Piscines • Protegir i decorar una piscina amb pintures especialitzades

Pintura per a Piscines • Protegir i decorar una piscina amb pintures especialitzades

Les piscines són un element decoratiu i d'esbarjo molt valorat, tant a llars, a nivell particular, com a instal·lacions esportives i/o de lleure.
Senyalització de canonades amb pintura segons la matèria de pas

Senyalització de canonades amb pintura segons la matèria de pas

En el post d'avui volem oferir-li més informació sobre les pintures de senyalització de canonades, segons la matèria de pas.
Inhibir el creixement de floridura amb pintura antibacteriana

Inhibir el creixement de floridura amb pintura antibacteriana

La pintura antibacteriana, en aquest cas, juga un paper molt important. El motiu és que prevé l'aparició de floridura en parets i sostres i que les superfícies estiguin en perfecte estat.
 Sistemes i solucions d’encapsulament d'amiant

Sistemes i solucions d’encapsulament d'amiant

A Pinturas Palacios li oferim dues solucions per a encapsular amiant: el suro projectat i la pintura acrílica impermeabilitzant (específica per aquesta fi) en base aquosa.
Controli la seva privacitat